İsg Politikası

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını yada en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak, kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak, sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek;

 • Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak,
 • Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak,
 • Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek,
 • Taşeronlarımızla her fırsatta,sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içindeişbirliği yapmak,
 • Mükemmeli amaçlamak,
 • Değer katmak için verimli bir şekilde çalışmak,
 • Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek,
 • Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak,
 • Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak,
 • Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek,
 • Taşeronlarımızla her fırsatta, sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içinde olmak.

SOSYAL MEDYA

deltainsaatas
deltainsaatas
deltainsaatas

İLETİŞİM

Adres : Caddebostan Mah. Bağdat Cad.

Pamir Apt. No: 251 K:3 D:8

Kadıköy / İSTANBUL

Tel : 0 216 301 14 14

Faks : 0 216 301 12 22